Ako želiš da hodaš brzo, koračaj sam;
Ako želiš da stigneš daleko, koračaj s nekim.
afrička poslovica